W ramach zawartej umowy z Gminą Miejską Hajnówka   prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK mieści się w Hajnówce przy ulicy Łowczej 4.

Czynny jest w dni: poniedziałek-wtorek od 7,00 do 11,00; środa-piątek – od godz. 11,00 do 18,00 oraz w soboty – od godz 8,00 do 12,00.

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK reguluje ,,Regulamin PSZOK”(Zakładka ,,Cenniki, regulaminy”)