OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM nr. 606367-N-2017 z dnia 2017-10-24

"Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce"

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 10.11.2017r. godzina 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr. 1 do SIWZ

Ogłoszenie nr 606367

SIWZ

Załacznik nr. 2 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 3 oświadczenie-warunki udziału-postępowanie

Załącznik nr. 4

Wzór umowy

Protokół otwarcia ofert z dn. 10 listopada 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr. 500081488 z dn. 28.12.2017r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy