OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM nr. 596389-N-2017 z dnia 2017-10-03

"Leasing operacyjny na dostawę samochodu ciężarowego używanego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka)"

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 16.10.2017r. godzina 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr. 1 Formularz oferty

Ogłoszenie nr 596389

SIWZ

Załacznik nr. 2 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 3 oświadczenie-warunki udziału-postępowanie

Załącznik nr. 4

Wybór najkorzystnieszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. 500048856-N-2017