OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce."

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4,
17 - 200 Hajnówka

www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

19-12-2016r. godzina 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

Załacznik nr 1-4

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty