OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Leasing operacyjny na dostawę naczepy z ruchoma podłogą pod ciągnika siodłowego"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 19.05.2017r. godzina 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr. 1 Formularz oferty

Ogłoszenie nr 503645

SIWZ

Załacznik nr. 2 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr. 3 oswiadczenie -podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 4

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odpowiedzi do treści specyfikacji zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (500013822-N-2017)