OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Budowa hali magazynowej na surowce wtórne w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce"


Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

04-08-2015r. godzina 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Załącznik nr. 7

Załącznik nr. 8

Załącznik nr. 9

Załącznik nr. 10

Wybór najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 


 

Powrót