OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Dostawa betonowych ścian oporowych typu „L” w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”"


Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

22-07-2015r. godzina 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Odpowiedź na zapytania

Odpowiedź na zapytania 2

Wybór najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


 

Powrót