OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Dostawa nowego kompaktora w ramach projektu „Rozbudowa  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Hajnówce”"


Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

18-08-2015r. godzina 12:15

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Odpowiedzi

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Powrót