OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka)”"


Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4,
17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

15-09-2015r. godzina 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Powrót