OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Leasing operacyjny na dostawę używanego ciągnika siodłowego 6x2"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 18.08.2017r. godzina 12:00

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr. 1 Formularz oferty

Ogłoszenie nr 566071

SIWZ

Załacznik nr. 2 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 3 oświadczenie-warunki udziału-postępowanie

Załącznik nr. 4