OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

""Leasing operacyjny na dostawę nowego ciągnika siodłowego 4 x 2""

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4,
17 - 200 Hajnówka

www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

24-10-2016r. godzina 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz Oferty Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2Bilans finansowy sporządzony na dzień 31-12-2015r.

Rachunek zysków i stras sporządzony na dzień 31-12-2015r.


Bilans finansowy sporządzony na dzień 30-06-2016r.

Rachunek zysków i stras sporządzony na dzień 30-06-2016r.Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia