OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM nr. 574096-N-2017 z dnia 2017-08-18

"Leasing operacyjny na dostawę używanego ciągnika siodłowego 6x2"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 28.08.2017r. godzina 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr. 1 Formularz oferty

Ogłoszenie nr 574096

SIWZ

Załacznik nr. 2 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 3 oświadczenie-warunki udziału-postępowanie

Załącznik nr. 4

Odpowiedzi na treść specyfikacji

Odpowiedzi na treść specyfikacji II

Wybór najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI (nr. 500030428-N-2017)