OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji, funkcjonujących w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 25.04.2014r. godzina 11:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

SIWZ HAJNÓWKA

PFU HAJNÓWKA

ZAŁĄCZNIK NR. 1

ZAŁĄCZNIK NR. 2

ZAŁĄCZNIK NR. 3

ZAŁĄCZNIK NR. 4 WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR. 5 WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR. 6  GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK NR. 8 PROJEKT UMOWY F

PUK_KONCEPCJA PZT KOMPOSTOWNIA FOOK_13112012 2

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY