OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o poj. 75 500m3 oraz zbiornika na odcieki w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

18.04.2014r. godzina 11:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5- formularz oferty

Załącznik nr 6- ośw. z art. 22 i 24

Załącznik nr 7 - ośw. z art. 24

Załącznik nr 8 - wykaz robót

Załącznik nr 9 - wykaz osób

Załącznik nr 10 - grupa kapitałowa

Umowa zał. nr 11

 

Wybór najk. oferty