OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

„Dostawa fabrycznie nowego jednowałowego rozdrabniacza końcowego, klasyfikatora powietrznego do separacji frakcji lekkie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

22-01-2015 godz. 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6

Rozdrabnicz i klasyfikator

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania 2

Wybór najkorzystniejszej oferty

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2