GŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Dostawa fabrycznie nowej mobilnej kruszarki szczękowej do rozdrabniania odpadów budowlanych

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

29-01-2015 godz. 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ DOSTAWA URZĄDZEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania 2

Odpowiedzi na zapytania 3

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia