OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

08-05-2015r. godzina 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

Załącznik do SIWZ

Informacja o wyborze jakorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy