OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową hakową do transportu kontenerów"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

22-09-2014 godz. 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ- Hakowiec 2

ZAŁĄCZNIK NR. 1

ZAŁĄCZNIK NR. 2

ZAŁĄCZNIK NR. 3

ZAŁĄCZNIK NR. 4

ZAŁĄCZNIK NR. 5

ZAŁĄCZNIK NR. 6

ZAŁĄCZNIK NR. 6

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY