OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

"Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych regałówsklepowych według projektu do Marketu Fachowiec wHajnówce"

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert:

Do dnia 10.03.2014r. godzina 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

SIWZ HAJNÓWKA

OGŁOSZENIE

UMOWA

ZAŁĄCZNIKI

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA