Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą zmierzającą do europejskich standardów oraz unijnych wymogów ekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami oraz remontów i modernizacji małych obiektów. Od kilkudziesięciu lat dbamy o czystość i wizerunek naszego miasta i okolic, świadcząc usługi letniego i zimowego utrzymania terenów użyteczności publicznej, w tym: mechanicznego i ręcznego oczyszczania, likwidację dzikich wysypisk oraz poprzez obsługę porządkową imprez o charakterze publicznym.

Posiadamy wymagane prawne zezwolenia na prowadzenie działalności w poszczególnych rejonach.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w oparciu o specjalistyczny sprzęt. Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym, a także odpowiednio przeszkolonym personelem do realizacji powierzonych zadań. Zapewniamy specjalistyczne pojemniki i kontenery do zbiórki i transportu odpadów oraz obsługę logistyczną całego procesuj. Załadunek, transport, odzysk.

Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami, firmami, sieciami handlowymi oraz zakładami produkcyjnymi, każdorazowo uwzględniając specyfikę działalności klienta i jego indywidualne zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi.

 


 

KOMUNIKAT


W związku z panującym stanem


zagrożenia epidemiologicznego


Burmistrz Miasta Hajnówka


informuje, że


PUNKT SELEKTYWNEJ


ZBIÓRKI ODPADÓW


KOMUNALNYCH


przy ul. Łowczej w Hajnówce


jest zamknięty


od 20 października 2020r do odwołania