O Firmie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce ul. Łowcza jest kontynuatorem tradycji i osiągnięć państwowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Firma o niemal 50-letnim rodowodzie. Lata doświadczeń oraz ewolucyjne działania w sferze organizacji i zarządzania stawiają dziś Spółkę w roli lidera usług komunalnych na rynku powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych utworzone zostało Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28 października 1994roku, akt notarialny Rep. A Nr 7091/94 z późniejszymi zmianami, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 1 marca 1995r. Właścicielem jest Gmina Miejska w Hajnówce posiadająca 100% jej udziałów.

Kapitał zakładowy spółki stanowi 13 799 000,00 zł

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125901 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

  1. Jarosław Kot – Prezes Zarządu
  2. Marcin Kuptel - Członek Zarządu

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

  1. Jerzy Paszkiewicz - Przewodniczący RN
  2. Katarzyna Hanna Tomaszuk - Wiceprzewodniczący RN
  3. Jan Zdanowski - Sekretarz RN - przedstawiciel załogi pracowniczej
  4. Edyta Tyniewicka - Członek RN
  5. Dariusz Plis - Członek RN - przedstawiciel załogi pracowniczej

Działalność PUK Sp. z o.o.  skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz oczyszczaniem miasta. Drugim, równie ważnym przedmiotem działania spółki są kompleksowe usługi budowlane oraz sprzedaż materiałów budowlanych.

Terenem działalności podstawowej Spółki jest miasto Hajnówka, ale firma z powodzeniem realizuje usługi we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, częściowo bielskiego i siemiatyckiego.

Przedsiębiorstwo spełnia dużą rolę w życiu każdego mieszkańca naszego miasta i szerokich okolic, a oferowane przez Spółkę usługi stanowią integralną i nieodłączną część naszego bytu. Dzięki konsekwentnie realizowanej misji osiąganie celów strategicznych spółki, zapewniamy naszym klientom najwyższy standard jakościowy i estetyczny powierzonych nam zadań.

Firma jest zaangażowana w sprawy lokalne poprzez aktywne wspieranie licznych przedsięwzięć proekologicznych oraz sponsorowanie wielu wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych.

Firma kieruje swoją ofertę do wszystkich, którym zależy na profesjonalnej obsłudze i atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Spółkę.