Aby zawrzeć umowę należy:

  • wydrukować dwa egzemplarze danego formatu umowy,
  • uzupełnić wszystkie wymagane dane zleceniodawcy (klienta), zgodnie z danymi w dokumencie tożsamości

 

Wypełnioną  i podpisaną umowę można do nas dostarczyć na cztery sposoby:

1. Zeskanować i przesłać na e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl

2. Przesłać na numer fax-u: 085 682-30-32 wew. 25.

3. Wysłać listem poleconym na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4

4. Dostarczyć osobiście do Działu Oczyszczania Miasta w Hajnówce na ul. Łowcza 4.