Oczyszczanie miasta

Zakres usług związany z utrzymaniem czystości - oferowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. - stale się powiększa i obejmuje obecnie:

OCZYSZCZANIE ZIMOWE

  • likwidacja śliskości jezdni przez posypywanie środkami uszorstniającymi i zwilżonym chlorkiem sodu,
  • odśnieżanie i likwidacja śliskości chodników, placów, targowisk, a także terenów firm, zakładów pracy i obiektów handlowych itp.
  • odgarnianie śniegu z dróg przy wykorzystaniu specjalistycznych pługów odśnieżnych,
  • doczyszczanie pozimowe ulic i placów,


OCZYSZCZANIE LETNIE

  • zmywanie ulic i placów,
  • zamiatanie ulic i placów,