Oferujemy kompleksową obsługę imprez plenerowych w zakresie utrzymania porządku i czystości w trakcie przygotowań, bieżącej obsługi oraz po ich zakończeniu.

  • Dysponując wykwalifikowaną kardą oraz specjalistycznym sprzętem jesteśmy w stanie przygotować teren pod imprezę plenerową (uprzątnąć teren), wyposażyć go w kabiny sanitarne,  kosze i stelaże oraz worki na odpady.
  • W trakcie trwania imprezy na bieżąco dokonujemy sprzątania terenu oraz serwisujemy kabiny (uzupełniamy środki czystości).
  • Po zakończeniu imprezy doprowadzamy teren do stanu pierwotnego wywożąc sprzęt oraz usuwając nagromadzone w jej trakcie odpady.