PUK Sp z o. o.  realizuje usługi opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Hajnówka oraz okolicznych gmin. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wykonujemy specjalistycznym pojazdem asenizacyjnym o pojemności 7 m³.

Częstotliwość odbierania i wywozu nieczystości płynnych jest uzależniona od ilości zgłoszeń na danym terenie. W  większości przypadków wywozu dokonujemy w terminach:

  • Miasto i Gmina Hajnówka – wtorek, piątek
  • Gmina Kleszczele i Dubicze Cerkiewne - wtorek
  • Gmina Narewka – czwartek co 2 tygodnie
  • Gmina Białowieża – piątek co 2 tygodnie
  • Gmina Czeremcha - wtorek co 2 tygodnie
  • Gmina Narew, Czyże - piątek co dwa tygodnie

W celu zamówienia usługi, prosimy dzwonić do Działu Oczyszczania Miasta: tel. 85/682 23 57 w. 26 lub 607 587 196 lub na adres mailowy sekretariat@puk-hajnowka.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oferuje wynajem kabin sanitarnych „WC” typu standard.