W ramach zawartej umowy z Gminą Miejską Hajnówka prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK mieści się w Hajnówce przy ulicy Łowczej 4.

Czynny jest w dni:

poniedziałek - 7:00 do 11:00

środa-piątek - 14:00 do 18:00

sobota - 8:00 do 12:00.

 

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK reguluje ,,Regulami PSZOK”(Zakładka ,,Cenniki, regulaminy”)