Powierzchnia nowej kwatery wynosić będzie około 0,84ha w dnie oraz około 1,16ha w obrysie zewnętrznych skarp. Kwatera posiadać będzie obwałowanie zewnętrzne o szerokości korony 1,50 mb. Natomiast wysokość obwałowań kwatery od zewnętrznej strony wynosi 0,5mb. Dno zostanie wyprofilowane ze spadkiem podłużnym 0,7% oraz spadkiem poprzecznym 0,5%. Nachylenie skarp zewnętrznych kwatery wynosi 1:2,5 , natomiast wewnętrznych 1:3. Aby wykonać wykop pod kwaterę należy przemieścić około 17 686m3 urobku. Zdjęcia przedstawiają rozpoczęcie prac ziemnych.