Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego o współczynniku filtracji K< 1x 10-9m/s. Badania zagęszczenia gruntu prowadzi się na bieżąco, celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące do układania następnej. Kontrola zagęszczenia gruntu wykonywana jest przez specjalistyczną firmę na zlecenie Wykonawcy  ZTOŚ „FOLEKO” – Świdnica.