Dno kwatery zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego o współczynniku filtracji K< 1x 10-9m/s. Drugim zabezpieczeniem jest folia (geomembrana). Po sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu i części podłoża, została dopuszczona do wykonania następna warstwa bariery ( drugiego zabezpieczenia) w postaci ułożenia powierzchni z folii PEHD o grubości 2,0mm o odpowiednich parametrach, oraz zgrzania jej na złączach oraz sprawdzenia prawidłowości połączeń. Zgrzewanie folii odbywa się specjalistyczna zgrzewarką firmy „PFAFF”.