SEGREGACJA ODPADÓW W ZZ0 W PORYJEWIE

 

Segregacja zmieszanych odpadów komunalnych w ZZO w Poryjewie odbywa się na linii sortowniczej. Odpady po zważeniu i zarejestrowaniu ilości i rodzaju odpadów na wadze elektronicznej, kierowane są na:

  • linię sortowniczą  (na stanowisko przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych lub na stanowisko rozładunku odpadów komunalnych),
  • na linię sortowniczą odpadów zbiórki selektywnej
  • do hali na plac magazynowania odpadów wielkogabarytowych,
  • lub plac kompostowania odpadów zielonych

Na linii sortowniczej odpadów komunalnych, w hali segregacji odpady poddawane są segregacji mechanicznej oraz ręcznej. Linia ta wyposażona jest w dwa oddzielne stanowiska do rozładunku odpadów tj. stanowisko przeznaczone do rozładunku zmieszanych odpadów komunalnych oraz stanowisko do rozładunku odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. Odpady rozładowywane w hali przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych poddawane są segregacji mechanicznej na sicie bębnowym oraz ręcznej, w kabinie sortowniczej.

Segregacja mechaniczna odpadów odbywa się w bębnie dwusekcyjnym na następujące frakcje:

  1. frakcja 0 - 20 mm - odpady mineralne

o              odpady mineralne typu kamienie, piasek i inne, wykorzystywane jako przesypka na składowisku

  1. frakcja 20 - 80 mm - odpady organiczne

o              poddawana kompostowaniu

  1. frakcja powyżej 80 mm

o              poddawana jest ręcznej segregacji na surowce wtórne typu:

§              tworzywa sztuczne (folia, PET, opakowania po chemii gospodarczej)

§              makulatura

§              puszki aluminiowe

§              złom stalowy

§              odpady problemowe

§              szkło

º     pozostała frakcja po wybraniu odpadów mokrych i zawierających PVC kierowa jest do rozdrabniacza i jako paliwo alternatywne sprzedawane jest do cementowni

 

Odpady rozładowywane na stanowisku przyjęć odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów użytkowych transportowane są przenośnikiem taśmowym do kabiny sortowniczej z pominięciem sita bębnowego, dzięki czemu zapobiega się wtórnemu zanieczyszczeniu surowców. W kabinie sortowniczej odpady podlegają ręcznej segregacji na poszczególne asortymenty z podziałem na określone rodzaje i kolory surowców.

Pomimo małego doświadczenia, ZZO zagospodarowuje 95% odpadów komunalnych, tylko 5% odpadów trafia na wysypisko.