OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce Numer referencyjny: PUK/PN/05/ON/2019


Ogłoszenie o zamówieniu  573440-N-2019 z dnia 15.07.2019 r.Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów


Ogłoszenie o zamówieniu 536506-N-2019 - Dostawa używanego autobusu miejskiego


Ogłoszenie nr 535051-N-2019 z dnia 2019-04-10 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, kompletnego nowego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa)


Ogłoszenie nr 519715-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Leasing operacyjny na dostawę samochodu ciężarowego używanego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych z opcją wykupu ( śmieciarka)


Ogłoszenie nr 646316-N-2018 - Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce


Ogłoszenie nr 621271-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. - Dostawa energii elektrycznej


 

601240-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.Leasing operacyjny na dostawę nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych ( śmieciarka)


 

06.08.2018 - Ogłoszenie nr 599722-N-2018 „ Leasing operacyjny na dostawę używanego autobusu miejskiego niskowejściowego, klasy mini, przystosowanego do przewozu osób w tym niepełnosprawnych”


 

24.10.2017 - Ogłoszenie nr. 606367-N-2017 o zamówieniu dostawy hurtowej oleju napędowego do zbiornika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.


03.10.2017 - Leasing operacyjny na dostawę samochodu ciężarowego używanego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka)


03.10.2017 - Leasing operacyjny na dostawę używanej ładowarki kołowej


 

18.08.2017 - Leasing operacyjny na dostawę używanego ciągnika siodłowego 6x2


Leasing operacyjny na dostawę używanego ciągnika siodłowego 6x2


 

"Leasing operacyjny na dostawę naczepy z ruchoma podłogą pod ciągnika siodłowego"


"Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.""Leasing operacyjny na dostawę naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego."


"Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce."
"Leasing operacyjny na dostawę nowego ciągnika siodłowego 4 x 2"


Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o podwoziu 8 x 6 wyposażony w wywrotkę tylnozaczepową dla transportu ciężkiego"


ARCHIWUM