Ogłoszenie nr 621271-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2018-10-10, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie nr 621271

SIWZ

zał Nr 1 -  Szczegółowy opis przedm. zamówienia

zal Nr 2 - Wzór Formularza oferty

zal Nr 3 - Formularz cenowy

zal Nr 4 - Oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

zal Nr 5 - Oswiadczenie o braku podstawy do wykluczenia

zal Nr 6 - Wzór Oświadczenia - grupa kapitałowa

zal Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

zal Nr 8 - Wykaz PPE

zal Nr 9 - Wzór Pełnomocnictwa (Załącznik Nr 2 do umowy)

zał  Nr 10 - projekt umowy na energię

Odpowiedź na pytania

zał  Nr 10 - projekt umowy na energię

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Odpowiedź na zapytania