Ogłoszenie nr 771539-N z dnia 23.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby PUK Sp. z o.o. w Hajnówce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert 12.01.2021r. godz. 10.00

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
załącznik nr 1
pdf-file
załącznik nr 2
pdf-file
załącznik nr 3
pdf-file
załącznik nr 4
pdf-file
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
pdf-file
2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
pdf-file
Informacja z otwarcia ofert
pdf-file
Informacja o wyborze oferty