Ogłoszenie nr 2020/S 200-484603 z dnia 2020-10-14

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 17.11.2020 godz. 10.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
załącznik nr 1
pdf-file
załącznik nr 2
pdf-file
załącznik nr 2a
pdf-file
załącznik nr 2b
pdf-file załącznik nr 3
pdf-file załącznik nr 4
pdf-file załącznik nr 5
pdf-file załącznik nr 6
pdf-file załącznik nr 7
pdf-file

Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej

pdf-file

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej