Ogłoszenie nr 567427-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Leasing operacyjny fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 07.08.2020r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:


pdf-file ogłoszenie o zamówieniu.pdf
doc-file SIWZ.doc
doc-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu-1.doc
doc-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc
doc-file załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc
doc-file załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.doc
doc-file załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowieni umowy.doc
doc-file

załącznik nr 6 oświadczenie VAT.doc

doc-file

załącznik-nr-7-wykaz-dostaw.doc

doc-file

I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

doc-file

załącznik nr 2 formularz ofertowy- modyfikacja 04.08.2020

doc-file

załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowienia umowy- zmiana 04.08.2020

pdf-file Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej.pdf
pdf-file informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

567427-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.