Ogłoszenie nr 514109-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Leasing operacyjny, fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką dwukomorową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 04.03.2020r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu
pdf-file
załącznik nr 2 formularz ofertowy
pdf-file
załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.
pdf-file
załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa
pdf-file
24.02.2020 załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowieni umowy
pdf-file
załącznik nr 6 oświadczenie VAT
pdf-file
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
pdf-file
ogłoszenie o zamówieniu
pdf-file 2018 Rachunek zysków i strat, bilans
pdf-file 2019. Racunek zysków i strat, bilans
pdf-file 26.02.2020 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
pdf-file Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej
pdf-file
informacja o unieważnieniu postępowania
pdf-file
ogłoszenie BZP- unieważnienie postępowania