ogłoszenie nr 771776-N-2020 z dnia 24.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Leasing operacyjny naczepy z ruchomą podłogą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert 20.01.2021r. godz. 10.00

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
załącznik nr 1
pdf-file
załącznik nr 2
pdf-file
załącznik nr 3
pdf-file
załącznik nr 4
pdf-file
załącznik nr 5
pdf-file
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
pdf-file
Modyfikacja 30.12.2020r. załącznik nr 2 formularz ofertowy
pdf-file
Pytania i odpowiedzi do SIWZ-14.01.2021
pdf-file
Pytania i odpowiedzi do SIWZ-15.01.2021
pdf-file

Informacja z otwarcia

pdf-file
Informacja o wyborze oferty