Ogłoszenie nr 514109-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:Leasing operacyjny używanego samochodu z zamontowaną śmieciarką dwukomorową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 27.03.2020r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file ogłoszenie o zamówieniu
odt-file
SIWZ
odt-file
załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu
odt-file
załącznik nr 2 formularz ofertowy
odt-file
załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia
odt-file
załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa
odt-file
załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowieni umowy
odt-file
załącznik nr 6 oświadczenie VAT
pdf-file Odpowiedź na pytania 19.03.2020
pdf-file
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 20.03.2020
pdf-file
II odpowiedzi na pytania do SIWZ 20.03.2020
odt-file
zmiana ogłoszenia o zamówieniu 20.03.2020
odt-file
zmiana 20.03.2020. załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowieni umowy
odt-file
zmiana 20.03.2020 załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa
odt-file
zmiana 20.03.2020 załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia
odt-file
zmiana 20.03.2020 załącznik nr 2 formularz ofertowy
pdf-file Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej
pdf-file Informacja o wyborze oferty