Ogłoszenie nr 763293-N z dnia 08.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Usługi Kompleksowego ubezpieczenia w Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Zmiana terminu składania ofert na 21.12.2020 godz. 10.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenie o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
pdf-file
Załącznik nr 2 oświadczenie - spełnianie warunków
pdf-file Załącznik nr 3 - oświadczenie- przesłanki wykluczenia
pdf-file
Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa
pdf-file Załącznik nr 5 - Projekt umowy
pdf-file
Załącznik nr 6 informacje do oceny ryzyka
pdf-file
Załącznik nr 7
pdf-file
Załącznik nr 8. Zestawienie pojazdów PUK Hajnowka XII.2020
pdf-file Załącznik nr 9 a opis przedmiotu zamówienia czesc 1
pdf-file
Załącznik nr 9 b opis przedmiotu zamówienia część 2

pdf-file Załącznik nr 10 wykaz klauzul
pdf-file
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
Zmiana terminu składania ofert
pdf-file
Pytania i odpowiedzi do SIWZ-ubezpieczenie
pdf-file Informacja z otwarcia ofert
pdf-file Informacja o wyborze oferty