Ogłoszenie nr 2020/S 012-024039

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 19.02.2020r., godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS012-024039-pl
pdf-file
SIWZ -UOO 2020
pdf-file
Załącznik 1 formularz ofertowy
pdf-file
Załącznik 2 oświadczenie VAT
pdf-file
Załącznik 3 JEDZ espd-request
pdf-file
Załącznik 4 oświadczenie grupa kapitałowa
pdf-file
Załącznik 5 Projekt umowy
pdf-file
Załącznik 6 Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP-1-1
pdf-file
Załącznik 7 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4a60907f-fb6c-4428-af57-a90dbdfb6a8a
pdf-file Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 28.01.2020
pdf-file Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej
pdf-file informacja o unieważnieniu postępowania