Ogłoszenie nr 632927-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Zakup pojazdu do mycia i dezynfekcji pojemników na
odpady komunalne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2019-12-16, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pdf-file Informacja o wyborze oferty
pdf-file Informacja z otwarcia ofert
pdf-file 09.12.2019 -Zmiana treści SIWZ
pdf-file 09.12.2019- zmiana załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
pdf-file 09.12.2019-ogłoszenie o zmianie zamówienia
pdf-file Ogłoszenie o zamówieniu
pdf-file SIWZ
pdf-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
pdf-file załącznik nr 2 formularz ofertowy
pdf-file załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia
pdf-file załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa
pdf-file załącznik nr 5 projekt umowy
pdf-file załącznik nr 6 oświadczenie VAT