Ogłoszenie o zamówieniu 536506-N-2019 z dnia 12.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, używanego autobusu miejskiego

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2019-04-30, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenie o zamówieniu 536506-N-2019.pdf
pdf-file SIWZ.pdf
pdf-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu.odt
odt-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.odt
odt-file załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.odt
odt-file załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.odt
odt-file załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy- autobus.odt
odt-file załącznik nr 6 oświadczenie VAT.odt
odt-file 17.04.2019 - Zmiana załącznika nr. 2
pdf-file 17.04.2019 - Odpowiedzi na pytania
pdf-file
24.04.2019 - odpowiedzi na pytania do SIWZ
odt-file zmiana 24.04.2019r. załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa
odt-file zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 24.04.2019
pdf-file Informacja z otwarcia ofert
pdf-file
Wybór najkorzystniesjszej oferty
pdf-file Informacja o udzieleniu zamówienia