Ogłoszenie nr 620001-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, nowego ciągnika siodłowego 4 x 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 11.12.2019r., godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file ogłoszenie o unieważnienieu postępowania
pdf-file Informacja o unieważnieniu postępowania
pdf-file Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej
pdf-file 04.12.2019 załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowieni umowy.pdf
pdf-file 04.12.2019r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdfpdf-file ogłoszenie o zamówieniu.pdf
odt-file SIWZ.odt
pdf-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu.pdf
pdf-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf
pdf-file załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.pdf
pdf-file załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.pdf
pdf-file załącznik nr 5 projekt umowy.pdf
pdf-file załącznik nr 6 oświadczenie VAT.pdf
pdf-file zmiana ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file

Zmiana terminu składania ofert na 28.11.2019r.

odt-file 22.11.2019 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odt-file 22.11.2019r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
odt-file

Modyfikacja 22.11.2019r. -załącznik nr 2 formularz ofertowy

odt-file Zmiana terminu składania ofert na 11.12.2019r.

odt-file 29.11.2019 Zmiana ogłoszenia