Ogłoszenie nr. 535626-N-2020 z dnia 2020-04-30r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa trzech nowych, niezależnych, kompletnych i sprawnie działających elektrowni fotowoltaicznych (pod klucz) wraz z podłączeniem ich do sieci, w budynkach będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka w województwie podlaskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 19.05.2020r., godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:


docx-file' ogłoszenie o zamówieniu
pdf-file SIWZ.pdf
pdf-file załącznik-6-C_Projekt_hajnowka_hajnowka2biuro_PV_v1b.pdf
pdf-file załącznik-6-C_Projekt_hajnowka_sklep_PV_v1b.pdf
pdf-file załącznik-6-przedmiar_biuro.pdf
pdf-file załącznik-6-przedmiar_garaż.pdf
pdf-file załącznik-6-przedmiar_sklep.pdf
pdf-file załącznik-6_C_Projekt_hajnowka_hajnowka1garaz_PV_v2b.pdf
doc-file załącznik-nr-1-form-oferty.doc
doc-file załącznik-nr-2-wykaz-robót.doc
doc-file załącznik-nr-2a-wykaz-osób-skierowanych-do-realizaacji-zadania.doc
doc-file załącznik-nr-3-Oświadczenie-Wykonawcy-z-art.22-ust.-1.doc
doc-file załącznik-nr-4-gr.-kap.doc
doc-file załącznik-nr-5-projekt-umowy.doc
docx-file'

załącznik-nr-6a wymogi stawiane urządzeniom.docx

PDF-file 1. Odpowiedzi na pytania do SIWZ..PDF
PDF-file 2. Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf
pdf-file 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf
pdf-file Informacja z otwarcia ofert.pdf
pdf-file Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf