Ogłoszenie nr 591771-N-2020 z dnia 2020-10-01

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Wykonanie  instalacji sanitarnych,  elektrycznych, oddymiającej  oraz   systemu sygnalizacji   pożaru,  w  ramach  przebudowy części  istniejącego budynku     Zakładu    Zagospodarowania   Odpadów, będącego własnością    Przedsiębiorstwa  Usług    Komunalnych    Sp. z o.o. , zlokalizowanego  na  terenie  miasta   Hajnówka  w  województwie podlaskim.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 16.10.2020 godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
załącznik nr 1
pdf-file
załącznik nr 2
pdf-file
załącznik nr 2a
pdf-file
załącznik nr 3
pdf-file załącznik nr 4
pdf-file załącznik nr 5
pdf-file załącznik nr 6
pdf-file Odpowiedzi na pytania
pdf-file
Informacja z otwarcia
pdf-file Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty