Ogłoszenie nr 601240-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Leasing operacyjny na dostawę nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych ( śmieciarka)

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2018-08-23, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr. 1 - Formularz oferty

Ogłoszenie nr 601240

SIWZ

Załacznik nr. 2 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 3 oświadczenie-warunki udziału-postępowanie

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Odpoawiedź na zapytania

Odpowiedź na zapytania c.d.

Odpowiedź na zapytania c.c.d.

Odpowiedź na zapytania - 17.08.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia