Ogłoszenie nr 535051-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, kompletnego nowego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa)

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2019-04-24, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenie nr 535051-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.pdf
pdf-file SIWZ .pdf
pdf-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu.pdf
odt-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.odt
odt-file załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.odt
odt-file załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.odt
odt-file załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy.odt
odt-file załącznik nr 6 oświadczenie VAT.odt
pdf-file 12.04.2019. Informacja o zmianie SIWZ
pdf-file 12.04.2019. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ
pdf-file 16.04.2019 - Odpowiedzi na pytania
pdf-file Rachunek zysków i strat
pdf-file 17.04.2019 - Odpowiedzi na pytania
odt-file 17.04.2019 - Modyfikacja załącznika nr. 2
pdf-file 18.04.2019 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
pdf-file 19.04.2019 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
pdf-file Informacja z otwarcia ofert
pdf-file Wybór najkorzystniejszej oferty
pdf-file 13.06.0219 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPomimo wyłączenia automatycznego uruchamiania modułu aktualizacji na komputerach końcowych, to baza i tak pobiera paczki aktualizacyjne do programu. Tak na „zaś”. Pewnie żeby skrypty się im zgadzały.