Ogłoszenie nr 599722-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: „ Leasing operacyjny na dostawę używanego autobusu miejskiego niskowejściowego, klasy mini, przystosowanego do przewozu osób w tym niepełnosprawnych”


Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2018-08-23, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

Odpowiedź na zapytania

Odpowiedź na zapytania

Załącznik nr. 1 - Formularz oferty

Ogłoszenie nr 599722

SIWZ

Załacznik nr. 2 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr. 3 oświadczenie-warunki udziału-postępowanie

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia