Ogłoszenie nr 542320-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:Leasing operacyjny używanego samochodu z zamontowaną śmieciarką dwukomorową - II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 05.06.2020r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF-file SIWZ.PDF
doc-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu-1.doc
doc-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc
doc-file załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wyklu....doc
doc-file załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.doc
doc-file załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowieni umowy.doc
DOC-file załącznik nr 6 oświadczenie VAT.DOC
docx-file' Pytania i odpowiedzi do SIWZ 29.05.2020.docx
pdf-file Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej.pdf
pdf-file Informacja o wyborze oferty.pdf
pdf-file Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf