ogłoszenie nr 2002/S 255-641487 z dnia 31.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert 12.02.2021r. godz. 10.00

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenie o zamówieniu
pdf-file
SIWZ
pdf-file
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
pdf-file
Załącznik nr 2 oświadczenie VAT
pdf-file Załącznik nr 3 - JEDZ
pdf-file
Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa
pdf-file Załącznik nr 5 - Projekt umowy
pdf-file
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
pdf-file
Sprawozdanie z badań 19 12 10 IV 2020
pdf-file
Zdjęcia odpady
pdf-file
Informacja o modyfikacji SIWZ- 03.02.2021
pdf-file
Modyfikacja SIWZ- Odbiór i zagospodarowanie odpadów
pdf-file
Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej
pdf-file
Informacja o unieważnieniu postępowania